188ע

>>>>>> 经/Products/prodetail/id/66/销商网站会员帐号索取方式:

/Products/prodetail/id/66/请各/Products/prodetail/id/66/销区发传真/Products/prodetail/id/66/至L&D事业/Products/prodetail/id/66/部(/Products/prodetail/id//Products/prodetail/id/66/6/Products/prodetail/id/66/6/7/Products/prodetail/id/66/6/Products/prodetail/id/66/9-8/Products/prodetail/id//Products/prodetail/id/66/6/Products/prodetail/id/66/6/13/Products/prodetail/id//Products/prodetail/id/66/6/Products/prodetail/id/66/6/45/Products/prodetail/id/66/67/Products/prodetail/id/66/转/Products/prodetail/id//Products/prodetail/id/66/6/Products/prodetail/id/66/6/2/Products/prodetail/id//Products/prodetail/id/66/6/Products/prodetail/id/66/6/18)注明“网站会员帐号申/Products/prodetail/id/66/请”,传真上/Products/prodetail/id/66/需/Products/prodetail/id/66/要写明【/Products/prodetail/id/66/贵公司名称、/Products/prodetail/id/66/门店地址、/Products/prodetail/id/66/门店电/Products/prodetail/id/66/话、/Products/prodetail/id/66/联系人】,每个/Products/prodetail/id/66/门店只可申/Products/prodetail/id/66/请一个帐号!并/Products/prodetail/id/66/请/Products/prodetail/id/66/附上/Products/prodetail/id/66/联系人的手机号码,以便开/Products/prodetail/id/66/通后我们短信/Products/prodetail/id/66/通知。

/Products/prodetail/id/66/联系我们
Contact


地址:办公地址:中国广东省东/Products/prodetail/id/66/莞市/Products/prodetail/id/66/高埗/Products/prodetail/id/66/镇北王/Products/prodetail/id/66/路/Products/prodetail/id/66/草墩桥侧唯美/Products/prodetail/id/66/集团 公司地址:广东省清/Products/prodetail/id/66/远市清城区源潭/Products/prodetail/id/66/镇建材/Products/prodetail/id/66/陶瓷工业城二期

/Products/prodetail/id/66/联系电/Products/prodetail/id/66/话:8/Products/prodetail/id/66/6-7/Products/prodetail/id/66/6/Products/prodetail/id/66/9-884/Products/prodetail/id/66/63/Products/prodetail/id//Products/prodetail/id/66/6/Products/prodetail/id/66/6/1/Products/prodetail/id/66/9/Products/prodetail/id/66/6 传真:8/Products/prodetail/id/66/6-7/Products/prodetail/id/66/6/Products/prodetail/id/66/9-8/Products/prodetail/id//Products/prodetail/id/66/6/Products/prodetail/id/66/6/13/Products/prodetail/id//Products/prodetail/id/66/6/Products/prodetail/id/66/6//Products/prodetail/id/66/9/Products/prodetail/id/66/6/Products/prodetail/id//Products/prodetail/id/66/6/Products/prodetail/id/66/6/1/Products/prodetail/id/66/6/Products/prodetail/id/66/转/Products/prodetail/id//Products/prodetail/id/66/6/Products/prodetail/id/66/6/27/Products/prodetail/id/66/95

客服热线:4/Products/prodetail/id//Products/prodetail/id/66/6/Products/prodetail/id/66/6//Products/prodetail/id//Products/prodetail/id/66/6/Products/prodetail/id/66/6/-/Products/prodetail/id//Products/prodetail/id/66/6/Products/prodetail/id/66/6/18/Products/prodetail/id//Products/prodetail/id/66/6/Products/prodetail/id/66/6/18-/Products/prodetail/id//Products/prodetail/id/66/6/Products/prodetail/id/66/6/133

国外业务:+8/Products/prodetail/id/66/6 /Products/prodetail/id//Products/prodetail/id/66/6/Products/prodetail/id/66/6/7/Products/prodetail/id/66/6/Products/prodetail/id/66/9-884/Products/prodetail/id/66/63333

为了更快的/Products/prodetail/id/66/解决您的/Products/prodetail/id/66/问/Products/prodetail/id/66/题,

/Products/prodetail/id/66/请您拨打全国免/Products/prodetail/id/66/费服务热线

我们的服务时/Products/prodetail/id/66/间是:am/Products/prodetail/id/66/9:/Products/prodetail/id//Products/prodetail/id/66/6/Products/prodetail/id/66/6//Products/prodetail/id//Products/prodetail/id/66/6/Products/prodetail/id/66/6/-pm5:/Products/prodetail/id//Products/prodetail/id/66/6/Products/prodetail/id/66/6//Products/prodetail/id//Products/prodetail/id/66/6/Products/prodetail/id/66/6/

/Products/prodetail/id/66/非服务时/Products/prodetail/id/66/间可/Products/prodetail/id/66/语/Products/prodetail/id/66/音留/Products/prodetail/id/66/言,我们第二天会及时处理。

/Products/prodetail/id/66/首/Products/prodetail/id/66/页>产品分类 > 产品系列

/Products/prodetail/id/66/雅士/Products/prodetail/id/66/金

/Products/prodetail/id/66/该系列为/Products/prodetail/id/66/金灰/Products/prodetail/id/66/色的个性/Products/prodetail/id/66/颜/Products/prodetail/id/66/色,拥有/Products/prodetail/id/66/9/Products/prodetail/id//Products/prodetail/id/66/6/Products/prodetail/id/66/6//Products/prodetail/id//Products/prodetail/id/66/6/Products/prodetail/id/66/6/*/Products/prodetail/id/66/9/Products/prodetail/id//Products/prodetail/id/66/6/Products/prodetail/id/66/6//Products/prodetail/id//Products/prodetail/id/66/6/Products/prodetail/id/66/6//Products/prodetail/id/66/规格砖体,/Products/prodetail/id//Products/prodetail/id/66/6/Products/prodetail/id/66/6/14片不同纹理和喷墨/Products/prodetail/id/66/通体坯体,/Products/prodetail/id/66/该款产品/Products/prodetail/id/66/能为您打/Products/prodetail/id/66/造富有异域/Products/prodetail/id/66/风情的家居空/Products/prodetail/id/66/间,个性十/Products/prodetail/id/66/足。
/Products/prodetail/id/66/该产品灰/Products/prodetail/id/66/蓝/Products/prodetail/id/66/色中/Products/prodetail/id/66/镶嵌着淡/Products/prodetail/id/66/黄/Products/prodetail/id/66/色,与/Products/prodetail/id/66/金棕/Products/prodetail/id/66/色的带状/Products/prodetail/id/66/而形成的纹理如历史时光冲刷的印/Products/prodetail/id/66/记分布其中,极具个性与灵动,同时又给空/Products/prodetail/id/66/间/Products/prodetail/id/66/营/Products/prodetail/id/66/造/Products/prodetail/id/66/高/Products/prodetail/id/66/贵奢华之感。

/Products/prodetail/id/66/规格:/Products/prodetail/id/66/9/Products/prodetail/id//Products/prodetail/id/66/6/Products/prodetail/id/66/6//Products/prodetail/id//Products/prodetail/id/66/6/Products/prodetail/id/66/6/*/Products/prodetail/id/66/9/Products/prodetail/id//Products/prodetail/id/66/6/Products/prodetail/id/66/6//Products/prodetail/id//Products/prodetail/id/66/6/Products/prodetail/id/66/6/

/Products/prodetail/id/66/色系:

/Products/prodetail/id/66/风格:美式 、现代简约 、欧式古典

/Products/prodetail/id/66/适用:大堂 、/Products/prodetail/id/66/餐厅 、玄关 、/Products/prodetail/id/66/阳台 、卫生/Products/prodetail/id/66/间 、厨房 、卧室 、客厅

创意源及故事

/Products/prodetail/id/66/该产品灵感源/Products/prodetail/id/66/自印度珍稀天然石材,市/Products/prodetail/id/66/面价格在4/Products/prodetail/id//Products/prodetail/id/66/6/Products/prodetail/id/66/6//Products/prodetail/id//Products/prodetail/id/66/6/Products/prodetail/id/66/6//Products/prodetail/id//Products/prodetail/id/66/6/Products/prodetail/id/66/6/元/平方。