188ע

>>>>>> 经销/Products/prodetail/id/58/商网站会/Products/prodetail/id/58/员/Products/prodetail/id/58/帐/Products/prodetail/id/58/号索/Products/prodetail/id/58/取方/Products/prodetail/id/58/式:

请/Products/prodetail/id/58/各销/Products/prodetail/id/58/区/Products/prodetail/id/58/发传真至L&D事业部(/Products/prodetail/id//Products/prodetail/id/58/58/7/Products/prodetail/id/58/6/Products/prodetail/id/58/9-8/Products/prodetail/id//Products/prodetail/id/58/58/13/Products/prodetail/id//Products/prodetail/id/58/58/4/Products/prodetail/id/58/5/Products/prodetail/id/58/67转/Products/prodetail/id//Products/prodetail/id/58/58/2/Products/prodetail/id//Products/prodetail/id/58/58/18)注明“网站会/Products/prodetail/id/58/员/Products/prodetail/id/58/帐/Products/prodetail/id/58/号申请”,传真上需要/Products/prodetail/id/58/写明【贵/Products/prodetail/id/58/公/Products/prodetail/id/58/司/Products/prodetail/id/58/名称、门/Products/prodetail/id/58/店/Products/prodetail/id/58/地/Products/prodetail/id/58/址、门/Products/prodetail/id/58/店电话、联系人】,每个门/Products/prodetail/id/58/店/Products/prodetail/id/58/只/Products/prodetail/id/58/可申请一个/Products/prodetail/id/58/帐/Products/prodetail/id/58/号!/Products/prodetail/id/58/并请附上联系人的手机/Products/prodetail/id/58/号码,以便/Products/prodetail/id/58/开通/Products/prodetail/id/58/后我们短信通知。

联系我们
Contact


/Products/prodetail/id/58/地/Products/prodetail/id/58/址:/Products/prodetail/id/58/办/Products/prodetail/id/58/公/Products/prodetail/id/58/地/Products/prodetail/id/58/址:中/Products/prodetail/id/58/国/Products/prodetail/id/58/广东省东莞/Products/prodetail/id/58/市高/Products/prodetail/id/58/埗镇/Products/prodetail/id/58/北王路草/Products/prodetail/id/58/墩桥侧/Products/prodetail/id/58/唯美集/Products/prodetail/id/58/团 /Products/prodetail/id/58/公/Products/prodetail/id/58/司/Products/prodetail/id/58/地/Products/prodetail/id/58/址:/Products/prodetail/id/58/广东省清远/Products/prodetail/id/58/市清/Products/prodetail/id/58/城/Products/prodetail/id/58/区源潭镇/Products/prodetail/id/58/建材陶瓷/Products/prodetail/id/58/工业/Products/prodetail/id/58/城二期

联系电话:8/Products/prodetail/id/58/6-7/Products/prodetail/id/58/6/Products/prodetail/id/58/9-884/Products/prodetail/id/58/63/Products/prodetail/id//Products/prodetail/id/58/58/1/Products/prodetail/id/58/9/Products/prodetail/id/58/6 传真:8/Products/prodetail/id/58/6-7/Products/prodetail/id/58/6/Products/prodetail/id/58/9-8/Products/prodetail/id//Products/prodetail/id/58/58/13/Products/prodetail/id//Products/prodetail/id/58/58//Products/prodetail/id/58/9/Products/prodetail/id/58/6/Products/prodetail/id//Products/prodetail/id/58/58/1/Products/prodetail/id/58/6转/Products/prodetail/id//Products/prodetail/id/58/58/27/Products/prodetail/id/58/9/Products/prodetail/id/58/5

/Products/prodetail/id/58/客服热线:4/Products/prodetail/id//Products/prodetail/id/58/58//Products/prodetail/id//Products/prodetail/id/58/58/-/Products/prodetail/id//Products/prodetail/id/58/58/18/Products/prodetail/id//Products/prodetail/id/58/58/18-/Products/prodetail/id//Products/prodetail/id/58/58/133

/Products/prodetail/id/58/国/Products/prodetail/id/58/外业/Products/prodetail/id/58/务:+8/Products/prodetail/id/58/6 /Products/prodetail/id//Products/prodetail/id/58/58/7/Products/prodetail/id/58/6/Products/prodetail/id/58/9-884/Products/prodetail/id/58/63333

为了更/Products/prodetail/id/58/快的解/Products/prodetail/id/58/决您的问题,

请您拨打/Products/prodetail/id/58/全/Products/prodetail/id/58/国/Products/prodetail/id/58/免费服/Products/prodetail/id/58/务热线

我们的服/Products/prodetail/id/58/务时间是:am/Products/prodetail/id/58/9:/Products/prodetail/id//Products/prodetail/id/58/58//Products/prodetail/id//Products/prodetail/id/58/58/-pm/Products/prodetail/id/58/5:/Products/prodetail/id//Products/prodetail/id/58/58//Products/prodetail/id//Products/prodetail/id/58/58/

非服/Products/prodetail/id/58/务时间/Products/prodetail/id/58/可语音留言,我们第二/Products/prodetail/id/58/天会/Products/prodetail/id/58/及时/Products/prodetail/id/58/处理。

首页>产/Products/prodetail/id/58/品/Products/prodetail/id/58/分类 > 产/Products/prodetail/id/58/品系/Products/prodetail/id/58/列

/Products/prodetail/id/58/冰/Products/prodetail/id/58/川玉

/Products/prodetail/id/58/冰/Products/prodetail/id/58/川玉-温/Products/prodetail/id/58/和柔润,/Products/prodetail/id/58/光滑细腻/Products/prodetail/id/58/Gentle and soft, smooth and delicate /Products/prodetail/id/58/原产于乌/Products/prodetail/id/58/干达的/Products/prodetail/id/58/冰/Products/prodetail/id/58/川玉,质/Products/prodetail/id/58/地温/Products/prodetail/id/58/和柔润,板面/Products/prodetail/id/58/光滑细腻。
一条条横纹/Products/prodetail/id/58/巧/Products/prodetail/id/58/妙/Products/prodetail/id/58/地舞/Products/prodetail/id/58/动于/Products/prodetail/id/58/冰/Products/prodetail/id/58/川玉上,使/Products/prodetail/id/58/它有着流水般的/Products/prodetail/id/58/动感,雪花般飞舞的美感,极/Products/prodetail/id/58/具视觉/Products/prodetail/id/58/张/Products/prodetail/id/58/力。

规格:/Products/prodetail/id/58/9/Products/prodetail/id//Products/prodetail/id/58/58//Products/prodetail/id//Products/prodetail/id/58/58/*/Products/prodetail/id/58/9/Products/prodetail/id//Products/prodetail/id/58/58//Products/prodetail/id//Products/prodetail/id/58/58/

色系:

风格:美/Products/prodetail/id/58/式 、/Products/prodetail/id/58/工业风 、现代简约 、新中/Products/prodetail/id/58/式 、欧/Products/prodetail/id/58/式/Products/prodetail/id/58/古/Products/prodetail/id/58/典

适用:过道 、背景/Products/prodetail/id/58/墙 、/Products/prodetail/id/58/大/Products/prodetail/id/58/堂 、餐/Products/prodetail/id/58/厅 、玄/Products/prodetail/id/58/关 、阳/Products/prodetail/id/58/台 、/Products/prodetail/id/58/卫生间 、/Products/prodetail/id/58/厨房 、/Products/prodetail/id/58/卧/Products/prodetail/id/58/室 、/Products/prodetail/id/58/客/Products/prodetail/id/58/厅

/Products/prodetail/id/58/创意源/Products/prodetail/id/58/及故事

/Products/prodetail/id//Products/prodetail/id/58/58/2/Products/prodetail/id//Products/prodetail/id/58/58//Products/prodetail/id//Products/prodetail/id/58/58/1/Products/prodetail/id/58/6/Products/prodetail/id/58/年,/Products/prodetail/id/58/在产/Products/prodetail/id/58/品推/Products/prodetail/id/58/广方面/Products/prodetail/id/58/唯美L&D陶瓷重点着眼于/Products/prodetail/id/58/5/Products/prodetail/id/58/号石材高端/Products/prodetail/id/58/品类的推/Products/prodetail/id/58/广,/Products/prodetail/id/58/取/Products/prodetail/id/58/得了不错的成绩,/Products/prodetail/id/58/尤/Products/prodetail/id/58/其是/Products/prodetail/id/58/对高端消费者/Products/prodetail/id/58/和设计/Products/prodetail/id/58/师两个群体,/Products/prodetail/id/58/品牌美誉/Products/prodetail/id/58/度/Products/prodetail/id/58/和/Products/prodetail/id/58/忠诚/Products/prodetail/id/58/度/Products/prodetail/id/58/得/Products/prodetail/id/58/到/Products/prodetail/id/58/实质性提/Products/prodetail/id/58/升。
/Products/prodetail/id//Products/prodetail/id/58/58/2/Products/prodetail/id//Products/prodetail/id/58/58//Products/prodetail/id//Products/prodetail/id/58/58/17/Products/prodetail/id/58/年/Products/prodetail/id/58/年会产/Products/prodetail/id/58/品,/Products/prodetail/id/58/将进一步调整“/Products/prodetail/id/58/5/Products/prodetail/id/58/号石材”产/Products/prodetail/id/58/品结构,/Products/prodetail/id/58/在/Products/prodetail/id/58/原有的产/Products/prodetail/id/58/品/Products/prodetail/id/58/基础上,研/Products/prodetail/id/58/发7个系/Products/prodetail/id/58/列/Products/prodetail/id/58/9/Products/prodetail/id//Products/prodetail/id/58/58//Products/prodetail/id//Products/prodetail/id/58/58/X/Products/prodetail/id/58/9/Products/prodetail/id//Products/prodetail/id/58/58//Products/prodetail/id//Products/prodetail/id/58/58/规格通体/Products/prodetail/id/58/全抛新产/Products/prodetail/id/58/品,进一步/Products/prodetail/id/58/完/Products/prodetail/id/58/善了/Products/prodetail/id/58/5/Products/prodetail/id/58/号石材产/Products/prodetail/id/58/品体系,极/Products/prodetail/id/58/大/Products/prodetail/id/58/地满足了消费/Products/prodetail/id/58/市/Products/prodetail/id/58/场的需求。