188ע

>>>>>> 经/Products/prodetail/id/47/销商网站/Products/prodetail/id/47/会员帐号索取方式:

/Products/prodetail/id/47/请各/Products/prodetail/id/47/销区发/Products/prodetail/id/47/传真/Products/prodetail/id/47/至L&D/Products/prodetail/id/47/事/Products/prodetail/id/47/业/Products/prodetail/id/47/部(/Products/prodetail/id//Products/prodetail/id/4/Products/prodetail/id/47/7/4/Products/prodetail/id/47/7//Products/prodetail/id/47/76/Products/prodetail/id/47/9-8/Products/prodetail/id//Products/prodetail/id/4/Products/prodetail/id/47/7/4/Products/prodetail/id/47/7/13/Products/prodetail/id//Products/prodetail/id/4/Products/prodetail/id/47/7/4/Products/prodetail/id/47/7//Products/prodetail/id/4/Products/prodetail/id/47/7/456/Products/prodetail/id/47/7/Products/prodetail/id/47/转2/Products/prodetail/id//Products/prodetail/id/4/Products/prodetail/id/47/7/4/Products/prodetail/id/47/7/18)注明“网站/Products/prodetail/id/47/会员帐号申/Products/prodetail/id/47/请”,/Products/prodetail/id/47/传真/Products/prodetail/id/47/上/Products/prodetail/id/47/需/Products/prodetail/id/47/要写明【/Products/prodetail/id/47/贵公司名称、/Products/prodetail/id/47/门店地址、/Products/prodetail/id/47/门店电/Products/prodetail/id/47/话、/Products/prodetail/id/47/联系/Products/prodetail/id/47/人】,每/Products/prodetail/id/47/个/Products/prodetail/id/47/门店只可申/Products/prodetail/id/47/请/Products/prodetail/id/47/一/Products/prodetail/id/47/个帐号!并/Products/prodetail/id/47/请/Products/prodetail/id/47/附/Products/prodetail/id/47/上/Products/prodetail/id/47/联系/Products/prodetail/id/47/人的手机号码,/Products/prodetail/id/47/以/Products/prodetail/id/47/便开/Products/prodetail/id/47/通后我/Products/prodetail/id/47/们短/Products/prodetail/id/47/信/Products/prodetail/id/47/通知。

/Products/prodetail/id/47/联系我/Products/prodetail/id/47/们

Contact


地址:办公地址:/Products/prodetail/id/47/中国广/Products/prodetail/id/47/东省/Products/prodetail/id/47/东/Products/prodetail/id/47/莞市/Products/prodetail/id/47/高埗/Products/prodetail/id/47/镇北王/Products/prodetail/id/47/路/Products/prodetail/id/47/草墩桥/Products/prodetail/id/47/侧唯美/Products/prodetail/id/47/集团 公司地址:广/Products/prodetail/id/47/东省清/Products/prodetail/id/47/远市清城区源潭/Products/prodetail/id/47/镇建材/Products/prodetail/id/47/陶瓷工/Products/prodetail/id/47/业城/Products/prodetail/id/47/二期

/Products/prodetail/id/47/联系电/Products/prodetail/id/47/话:86-/Products/prodetail/id/47/76/Products/prodetail/id/47/9-88/Products/prodetail/id/4/Products/prodetail/id/47/7/463/Products/prodetail/id//Products/prodetail/id/4/Products/prodetail/id/47/7/4/Products/prodetail/id/47/7/1/Products/prodetail/id/47/96 /Products/prodetail/id/47/传真:86-/Products/prodetail/id/47/76/Products/prodetail/id/47/9-8/Products/prodetail/id//Products/prodetail/id/4/Products/prodetail/id/47/7/4/Products/prodetail/id/47/7/13/Products/prodetail/id//Products/prodetail/id/4/Products/prodetail/id/47/7/4/Products/prodetail/id/47/7//Products/prodetail/id/47/96/Products/prodetail/id//Products/prodetail/id/4/Products/prodetail/id/47/7/4/Products/prodetail/id/47/7/16/Products/prodetail/id/47/转2/Products/prodetail/id/47/7/Products/prodetail/id/47/95

客服热线:/Products/prodetail/id/4/Products/prodetail/id/47/7/4/Products/prodetail/id//Products/prodetail/id/4/Products/prodetail/id/47/7/4/Products/prodetail/id/47/7//Products/prodetail/id//Products/prodetail/id/4/Products/prodetail/id/47/7/4/Products/prodetail/id/47/7/-/Products/prodetail/id//Products/prodetail/id/4/Products/prodetail/id/47/7/4/Products/prodetail/id/47/7/18/Products/prodetail/id//Products/prodetail/id/4/Products/prodetail/id/47/7/4/Products/prodetail/id/47/7/18-/Products/prodetail/id//Products/prodetail/id/4/Products/prodetail/id/47/7/4/Products/prodetail/id/47/7/133

国外/Products/prodetail/id/47/业务:+86 /Products/prodetail/id//Products/prodetail/id/4/Products/prodetail/id/47/7/4/Products/prodetail/id/47/7//Products/prodetail/id/47/76/Products/prodetail/id/47/9-88/Products/prodetail/id/4/Products/prodetail/id/47/7/463333

/Products/prodetail/id/47/为/Products/prodetail/id/47/了更快的/Products/prodetail/id/47/解决您的/Products/prodetail/id/47/问/Products/prodetail/id/47/题,

/Products/prodetail/id/47/请您拨打全国免/Products/prodetail/id/47/费服务热线

我/Products/prodetail/id/47/们的服务时/Products/prodetail/id/47/间是:am/Products/prodetail/id/47/9:/Products/prodetail/id//Products/prodetail/id/4/Products/prodetail/id/47/7/4/Products/prodetail/id/47/7//Products/prodetail/id//Products/prodetail/id/4/Products/prodetail/id/47/7/4/Products/prodetail/id/47/7/-pm5:/Products/prodetail/id//Products/prodetail/id/4/Products/prodetail/id/47/7/4/Products/prodetail/id/47/7//Products/prodetail/id//Products/prodetail/id/4/Products/prodetail/id/47/7/4/Products/prodetail/id/47/7/

/Products/prodetail/id/47/非服务时/Products/prodetail/id/47/间可/Products/prodetail/id/47/语/Products/prodetail/id/47/音留/Products/prodetail/id/47/言,我/Products/prodetail/id/47/们第/Products/prodetail/id/47/二天/Products/prodetail/id/47/会及时处理。

/Products/prodetail/id/47/首/Products/prodetail/id/47/页>/Products/prodetail/id/47/产品分类 > /Products/prodetail/id/47/产品系列

/Products/prodetail/id/47/马泰拉岩

/Products/prodetail/id/47/个性/Products/prodetail/id/47/设/Products/prodetail/id/47/计:/Products/prodetail/id/47/马泰拉岩/Products/prodetail/id/47/该系列拥有6/Products/prodetail/id//Products/prodetail/id/4/Products/prodetail/id/47/7/4/Products/prodetail/id/47/7//Products/prodetail/id//Products/prodetail/id/4/Products/prodetail/id/47/7/4/Products/prodetail/id/47/7/*/Products/prodetail/id//Products/prodetail/id/4/Products/prodetail/id/47/7/4/Products/prodetail/id/47/7/12/Products/prodetail/id//Products/prodetail/id/4/Products/prodetail/id/47/7/4/Products/prodetail/id/47/7//Products/prodetail/id//Products/prodetail/id/4/Products/prodetail/id/47/7/4/Products/prodetail/id/47/7//Products/prodetail/id/47/规格砖/Products/prodetail/id/47/体,杏白、浅灰、深灰3种/Products/prodetail/id/47/不同/Products/prodetail/id/47/颜/Products/prodetail/id/47/色的基础砖,同时搭/Products/prodetail/id/47/配/Products/prodetail/id//Products/prodetail/id/4/Products/prodetail/id/47/7/4/Products/prodetail/id/47/7/12款独立图案的/Products/prodetail/id/47/配/Products/prodetail/id/47/件,展现/Products/prodetail/id/47/了/Products/prodetail/id/47/产品的/Products/prodetail/id/47/艺术特性,打/Products/prodetail/id/47/造出空/Products/prodetail/id/47/间的/Products/prodetail/id/47/设/Products/prodetail/id/47/计/Products/prodetail/id/47/风格。
细/Products/prodetail/id/47/节欣/Products/prodetail/id/47/赏:砖/Products/prodetail/id/47/体/Products/prodetail/id/47/表/Products/prodetail/id/47/面层次/Products/prodetail/id/47/丰富、/Products/prodetail/id/47/釉/Products/prodetail/id/47/色精美,演绎水泥岩石厚实/Products/prodetail/id/47/质感。

/Products/prodetail/id/47/规格:6/Products/prodetail/id//Products/prodetail/id/4/Products/prodetail/id/47/7/4/Products/prodetail/id/47/7//Products/prodetail/id//Products/prodetail/id/4/Products/prodetail/id/47/7/4/Products/prodetail/id/47/7/*/Products/prodetail/id//Products/prodetail/id/4/Products/prodetail/id/47/7/4/Products/prodetail/id/47/7/12/Products/prodetail/id//Products/prodetail/id/4/Products/prodetail/id/47/7/4/Products/prodetail/id/47/7//Products/prodetail/id//Products/prodetail/id/4/Products/prodetail/id/47/7/4/Products/prodetail/id/47/7/

/Products/prodetail/id/47/色系:

/Products/prodetail/id/47/风格:美式 、工/Products/prodetail/id/47/业/Products/prodetail/id/47/风 、田园 、现/Products/prodetail/id/47/代简约 、新/Products/prodetail/id/47/中式 、欧式古典

/Products/prodetail/id/47/适用:/Products/prodetail/id/47/过/Products/prodetail/id/47/道 、/Products/prodetail/id/47/背景墙 、大堂 、/Products/prodetail/id/47/餐厅 、玄关 、/Products/prodetail/id/47/阳台 、卫生/Products/prodetail/id/47/间 、厨房 、卧室 、客厅

  • /Products/prodetail/id/47/马泰拉岩

创意源及故/Products/prodetail/id/47/事

/Products/prodetail/id/47/设/Products/prodetail/id/47/计灵感:/Products/prodetail/id/47/马泰拉(/Products/prodetail/id/47/Matera)/Products/prodetail/id/47/位/Products/prodetail/id/47/于意大利南/Products/prodetail/id/47/部山区,整/Products/prodetail/id/47/个城市建/Products/prodetail/id/47/造在由格拉维/Products/prodetail/id/47/那河(Gravina)/Products/prodetail/id/47/侵/Products/prodetail/id/47/蚀/Products/prodetail/id/47/而成的山/Products/prodetail/id/47/谷/Products/prodetail/id/47/里,市内很多房屋/Products/prodetail/id/47/都是凿山/Products/prodetail/id/47/而建的石窟(Sassi)。
/Products/prodetail/id/47/人文和/Products/prodetail/id/47/自然/Products/prodetail/id/47/风光/Products/prodetail/id/47/使/Products/prodetail/id/47/这/Products/prodetail/id/47/里成/Products/prodetail/id/47/为很多电影的拍摄地,/Products/prodetail/id/47/也是/Products/prodetail/id/47/联合国教科文组织/Products/prodetail/id/47/认可的/Products/prodetail/id/47/世界/Products/prodetail/id/47/遗/Products/prodetail/id/47/产。