188ע

>>>>>> 经/Products/prodetail/id/210/销商网站会员帐号索取/Products/prodetail/id/210/方式:

/Products/prodetail/id/210/请各/Products/prodetail/id/210/销区发传真/Products/prodetail/id/210/至L&D事业/Products/prodetail/id/210/部(/Products/prodetail/id//Products/prodetail/id/210/2/Products/prodetail/id//Products/prodetail/id/210/210/10/7/Products/prodetail/id/210/6/Products/prodetail/id/210/9-8/Products/prodetail/id//Products/prodetail/id/210/210/13/Products/prodetail/id//Products/prodetail/id/210/2/Products/prodetail/id//Products/prodetail/id/210/210/10/45/Products/prodetail/id/210/67/Products/prodetail/id/210/转/Products/prodetail/id/210/2/Products/prodetail/id//Products/prodetail/id/210/210/18)/Products/prodetail/id/210/注/Products/prodetail/id/210/明“网站会员帐号申/Products/prodetail/id/210/请”,传真上/Products/prodetail/id/210/需/Products/prodetail/id/210/要写/Products/prodetail/id/210/明【/Products/prodetail/id/210/贵公司名称、/Products/prodetail/id/210/门店地址、/Products/prodetail/id/210/门店电/Products/prodetail/id/210/话、/Products/prodetail/id/210/联系人】,/Products/prodetail/id/210/每个/Products/prodetail/id/210/门店只可申/Products/prodetail/id/210/请一个帐号!并/Products/prodetail/id/210/请/Products/prodetail/id/210/附上/Products/prodetail/id/210/联系人的/Products/prodetail/id/210/手/Products/prodetail/id/210/机号码,以便开/Products/prodetail/id/210/通后/Products/prodetail/id/210/我们短信/Products/prodetail/id/210/通知。

/Products/prodetail/id/210/联系/Products/prodetail/id/210/我们
Contact


地址:办公地址:中国广东省东/Products/prodetail/id/210/莞市/Products/prodetail/id/210/高埗/Products/prodetail/id/210/镇北王/Products/prodetail/id/210/路/Products/prodetail/id/210/草墩/Products/prodetail/id/210/桥侧唯美/Products/prodetail/id/210/集团 公司地址:广东省/Products/prodetail/id/210/清/Products/prodetail/id/210/远市/Products/prodetail/id/210/清城区/Products/prodetail/id/210/源/Products/prodetail/id/210/潭/Products/prodetail/id/210/镇建/Products/prodetail/id/210/材/Products/prodetail/id/210/陶瓷工业城二/Products/prodetail/id/210/期

/Products/prodetail/id/210/联系电/Products/prodetail/id/210/话:8/Products/prodetail/id/210/6-7/Products/prodetail/id/210/6/Products/prodetail/id/210/9-884/Products/prodetail/id/210/63/Products/prodetail/id//Products/prodetail/id/210/210/1/Products/prodetail/id/210/9/Products/prodetail/id/210/6 传真:8/Products/prodetail/id/210/6-7/Products/prodetail/id/210/6/Products/prodetail/id/210/9-8/Products/prodetail/id//Products/prodetail/id/210/210/13/Products/prodetail/id//Products/prodetail/id/210/2/Products/prodetail/id//Products/prodetail/id/210/210/10//Products/prodetail/id/210/9/Products/prodetail/id/210/6/Products/prodetail/id//Products/prodetail/id/210/210/1/Products/prodetail/id/210/6/Products/prodetail/id/210/转/Products/prodetail/id/210/27/Products/prodetail/id/210/95

客/Products/prodetail/id/210/服热线:4/Products/prodetail/id//Products/prodetail/id/210/2/Products/prodetail/id//Products/prodetail/id/210/210/10//Products/prodetail/id//Products/prodetail/id/210/2/Products/prodetail/id//Products/prodetail/id/210/210/10/-/Products/prodetail/id//Products/prodetail/id/210/210/18/Products/prodetail/id//Products/prodetail/id/210/210/18-/Products/prodetail/id//Products/prodetail/id/210/210/133

国外业务:+8/Products/prodetail/id/210/6 /Products/prodetail/id//Products/prodetail/id/210/2/Products/prodetail/id//Products/prodetail/id/210/210/10/7/Products/prodetail/id/210/6/Products/prodetail/id/210/9-884/Products/prodetail/id/210/63333

为了/Products/prodetail/id/210/更快的/Products/prodetail/id/210/解决/Products/prodetail/id/210/您的/Products/prodetail/id/210/问/Products/prodetail/id/210/题,

/Products/prodetail/id/210/请/Products/prodetail/id/210/您/Products/prodetail/id/210/拨/Products/prodetail/id/210/打全国免/Products/prodetail/id/210/费/Products/prodetail/id/210/服务热线

/Products/prodetail/id/210/我们的/Products/prodetail/id/210/服务/Products/prodetail/id/210/时/Products/prodetail/id/210/间/Products/prodetail/id/210/是:am/Products/prodetail/id/210/9:/Products/prodetail/id//Products/prodetail/id/210/2/Products/prodetail/id//Products/prodetail/id/210/210/10//Products/prodetail/id//Products/prodetail/id/210/2/Products/prodetail/id//Products/prodetail/id/210/210/10/-pm5:/Products/prodetail/id//Products/prodetail/id/210/2/Products/prodetail/id//Products/prodetail/id/210/210/10//Products/prodetail/id//Products/prodetail/id/210/2/Products/prodetail/id//Products/prodetail/id/210/210/10/

/Products/prodetail/id/210/非/Products/prodetail/id/210/服务/Products/prodetail/id/210/时/Products/prodetail/id/210/间可/Products/prodetail/id/210/语/Products/prodetail/id/210/音留/Products/prodetail/id/210/言,/Products/prodetail/id/210/我们第二天会及/Products/prodetail/id/210/时处理。

/Products/prodetail/id/210/首/Products/prodetail/id/210/页>产品分类 > 产品系列

/Products/prodetail/id/210/雕刻/Products/prodetail/id/210/金

/Products/prodetail/id/210/该系列为全/Products/prodetail/id/210/抛产品,/Products/prodetail/id/210/9/Products/prodetail/id//Products/prodetail/id/210/2/Products/prodetail/id//Products/prodetail/id/210/210/10//Products/prodetail/id//Products/prodetail/id/210/2/Products/prodetail/id//Products/prodetail/id/210/210/10/x/Products/prodetail/id//Products/prodetail/id/210/210/18/Products/prodetail/id//Products/prodetail/id/210/2/Products/prodetail/id//Products/prodetail/id/210/210/10//Products/prodetail/id//Products/prodetail/id/210/2/Products/prodetail/id//Products/prodetail/id/210/210/10//Products/prodetail/id/210/规/Products/prodetail/id/210/格砖体,具/Products/prodetail/id/210/有/Products/prodetail/id//Products/prodetail/id/210/210/1/Products/prodetail/id/210/2个不同版/Products/prodetail/id/210/面的纹理变化,/Products/prodetail/id/210/9/Products/prodetail/id//Products/prodetail/id/210/2/Products/prodetail/id//Products/prodetail/id/210/210/10//Products/prodetail/id//Products/prodetail/id/210/2/Products/prodetail/id//Products/prodetail/id/210/210/10/*/Products/prodetail/id/210/9/Products/prodetail/id//Products/prodetail/id/210/2/Products/prodetail/id//Products/prodetail/id/210/210/10//Products/prodetail/id//Products/prodetail/id/210/2/Products/prodetail/id//Products/prodetail/id/210/210/10/,具/Products/prodetail/id/210/有/Products/prodetail/id/210/24个不同版/Products/prodetail/id/210/面的纹理变化,75/Products/prodetail/id//Products/prodetail/id/210/2/Products/prodetail/id//Products/prodetail/id/210/210/10/*/Products/prodetail/id//Products/prodetail/id/210/210/15/Products/prodetail/id//Products/prodetail/id/210/2/Products/prodetail/id//Products/prodetail/id/210/210/10//Products/prodetail/id//Products/prodetail/id/210/2/Products/prodetail/id//Products/prodetail/id/210/210/10/mm,具/Products/prodetail/id/210/有8个不同版/Products/prodetail/id/210/面的纹理变化,/Products/prodetail/id/210/无/Products/prodetail/id/210/限/Products/prodetail/id/210/连纹/Products/prodetail/id/210/拼/Products/prodetail/id/210/接,砖体/Products/prodetail/id/210/表/Products/prodetail/id/210/面为/Products/prodetail/id/210/温/Products/prodetail/id/210/润的乳白/Products/prodetail/id/210/色,大纹理的变化之中/Products/prodetail/id/210/泛着/Products/prodetail/id/210/淡/Products/prodetail/id/210/淡的/Products/prodetail/id/210/金/Products/prodetail/id/210/色,为/Products/prodetail/id/210/整体的砖/Products/prodetail/id/210/面带/Products/prodetail/id/210/来了生动/Products/prodetail/id/210/质/Products/prodetail/id/210/感。

/Products/prodetail/id/210/规/Products/prodetail/id/210/格:/Products/prodetail/id/210/9/Products/prodetail/id//Products/prodetail/id/210/2/Products/prodetail/id//Products/prodetail/id/210/210/10//Products/prodetail/id//Products/prodetail/id/210/2/Products/prodetail/id//Products/prodetail/id/210/210/10/*/Products/prodetail/id/210/9/Products/prodetail/id//Products/prodetail/id/210/2/Products/prodetail/id//Products/prodetail/id/210/210/10//Products/prodetail/id//Products/prodetail/id/210/2/Products/prodetail/id//Products/prodetail/id/210/210/10/ 、75/Products/prodetail/id//Products/prodetail/id/210/2/Products/prodetail/id//Products/prodetail/id/210/210/10/*/Products/prodetail/id//Products/prodetail/id/210/210/15/Products/prodetail/id//Products/prodetail/id/210/2/Products/prodetail/id//Products/prodetail/id/210/210/10//Products/prodetail/id//Products/prodetail/id/210/2/Products/prodetail/id//Products/prodetail/id/210/210/10/ 、/Products/prodetail/id//Products/prodetail/id/210/210/18/Products/prodetail/id//Products/prodetail/id/210/2/Products/prodetail/id//Products/prodetail/id/210/210/10//Products/prodetail/id//Products/prodetail/id/210/2/Products/prodetail/id//Products/prodetail/id/210/210/10/*/Products/prodetail/id/210/9/Products/prodetail/id//Products/prodetail/id/210/2/Products/prodetail/id//Products/prodetail/id/210/210/10//Products/prodetail/id//Products/prodetail/id/210/2/Products/prodetail/id//Products/prodetail/id/210/210/10/

/Products/prodetail/id/210/色系:

/Products/prodetail/id/210/风/Products/prodetail/id/210/格:美式 、工业/Products/prodetail/id/210/风 、田园 、现代简约 、/Products/prodetail/id/210/新中式 、/Products/prodetail/id/210/欧式古典

/Products/prodetail/id/210/适用:/Products/prodetail/id/210/过/Products/prodetail/id/210/道 、大堂 、/Products/prodetail/id/210/餐厅 、玄关 、/Products/prodetail/id/210/阳台 、卫生/Products/prodetail/id/210/间 、厨/Products/prodetail/id/210/房 、卧室 、客厅

创/Products/prodetail/id/210/意/Products/prodetail/id/210/源及/Products/prodetail/id/210/故事

/Products/prodetail/id/210/雕刻/Products/prodetail/id/210/金 /Products/prodetail/id/210/STATUARIO Gold , 又称“/Products/prodetail/id/210/鱼/Products/prodetail/id/210/肚/Products/prodetail/id/210/金”,/Products/prodetail/id/210/源/Products/prodetail/id/210/自/Products/prodetail/id/210/意大利/Products/prodetail/id/210/阿尔/Products/prodetail/id/210/蒂/Products/prodetail/id/210/西, 威尼/Products/prodetail/id/210/托 山区(Altissimo,Veneto),/Products/prodetail/id/210/是米开/Products/prodetail/id/210/朗基罗的/Products/prodetail/id/210/艺/Products/prodetail/id/210/术灵/Products/prodetail/id/210/感/Products/prodetail/id/210/起/Products/prodetail/id/210/源地,也/Products/prodetail/id/210/是/Products/prodetail/id/210/极品/Products/prodetail/id/210/艺/Products/prodetail/id/210/术皇宫的御用美学石/Products/prodetail/id/210/材!/Products/prodetail/id/210/金庸: 东/Products/prodetail/id/210/方/Products/prodetail/id/210/鱼/Products/prodetail/id/210/肚/Products/prodetail/id/210/泛白,/Products/prodetail/id/210/远/Products/prodetail/id/210/方的山峦/Products/prodetail/id/210/起伏,/Products/prodetail/id/210/静寂的山头上升一/Products/prodetail/id/210/轮/Products/prodetail/id/210/金/Products/prodetail/id/210/黄/Products/prodetail/id/210/色/Products/prodetail/id/210/阳光,就像/Products/prodetail/id/210/鱼/Products/prodetail/id/210/肚白的/Products/prodetail/id/210/金/Products/prodetail/id/210/色纹理,/Products/prodetail/id/210/浑然天/Products/prodetail/id/210/成。