188ע

>>>>>> 经/Products/prodetail/id/202/销商网站会员帐号索取/Products/prodetail/id/202/方式:

/Products/prodetail/id/202/请各/Products/prodetail/id/202/销区发传真/Products/prodetail/id/202/至L&D事业/Products/prodetail/id/202/部(/Products/prodetail/id//Products/prodetail/id/202/20/Products/prodetail/id/202/2//Products/prodetail/id/202/76/Products/prodetail/id/202/9-8/Products/prodetail/id//Products/prodetail/id/202/20/Products/prodetail/id/202/2/13/Products/prodetail/id//Products/prodetail/id/202/20/Products/prodetail/id/202/2/456/Products/prodetail/id/202/7/Products/prodetail/id/202/转/Products/prodetail/id/202/2/Products/prodetail/id//Products/prodetail/id/202/20/Products/prodetail/id/202/2/18)/Products/prodetail/id/202/注/Products/prodetail/id/202/明“网站会员帐号申/Products/prodetail/id/202/请”,传真上/Products/prodetail/id/202/需/Products/prodetail/id/202/要写/Products/prodetail/id/202/明【/Products/prodetail/id/202/贵公司名称、/Products/prodetail/id/202/门店地址、/Products/prodetail/id/202/门店电/Products/prodetail/id/202/话、/Products/prodetail/id/202/联系人】,/Products/prodetail/id/202/每个/Products/prodetail/id/202/门店只可申/Products/prodetail/id/202/请一个帐号!并/Products/prodetail/id/202/请/Products/prodetail/id/202/附上/Products/prodetail/id/202/联系人的/Products/prodetail/id/202/手/Products/prodetail/id/202/机号码,以便开/Products/prodetail/id/202/通后/Products/prodetail/id/202/我们短信/Products/prodetail/id/202/通知。

/Products/prodetail/id/202/联系/Products/prodetail/id/202/我们
Contact


地址:办公地址:中国广东省东/Products/prodetail/id/202/莞市/Products/prodetail/id/202/高埗/Products/prodetail/id/202/镇北王/Products/prodetail/id/202/路/Products/prodetail/id/202/草墩/Products/prodetail/id/202/桥侧唯美/Products/prodetail/id/202/集团 公司地址:广东省/Products/prodetail/id/202/清/Products/prodetail/id/202/远市/Products/prodetail/id/202/清城区/Products/prodetail/id/202/源/Products/prodetail/id/202/潭/Products/prodetail/id/202/镇建/Products/prodetail/id/202/材/Products/prodetail/id/202/陶瓷工业城二/Products/prodetail/id/202/期

/Products/prodetail/id/202/联系电/Products/prodetail/id/202/话:86-/Products/prodetail/id/202/76/Products/prodetail/id/202/9-88463/Products/prodetail/id//Products/prodetail/id/202/20/Products/prodetail/id/202/2/1/Products/prodetail/id/202/96 传真:86-/Products/prodetail/id/202/76/Products/prodetail/id/202/9-8/Products/prodetail/id//Products/prodetail/id/202/20/Products/prodetail/id/202/2/13/Products/prodetail/id//Products/prodetail/id/202/20/Products/prodetail/id/202/2//Products/prodetail/id/202/96/Products/prodetail/id//Products/prodetail/id/202/20/Products/prodetail/id/202/2/16/Products/prodetail/id/202/转/Products/prodetail/id/202/2/Products/prodetail/id/202/7/Products/prodetail/id/202/95

客/Products/prodetail/id/202/服热线:4/Products/prodetail/id//Products/prodetail/id/202/20/Products/prodetail/id/202/2//Products/prodetail/id//Products/prodetail/id/202/20/Products/prodetail/id/202/2/-/Products/prodetail/id//Products/prodetail/id/202/20/Products/prodetail/id/202/2/18/Products/prodetail/id//Products/prodetail/id/202/20/Products/prodetail/id/202/2/18-/Products/prodetail/id//Products/prodetail/id/202/20/Products/prodetail/id/202/2/133

国外业务:+86 /Products/prodetail/id//Products/prodetail/id/202/20/Products/prodetail/id/202/2//Products/prodetail/id/202/76/Products/prodetail/id/202/9-88463333

为了/Products/prodetail/id/202/更快的/Products/prodetail/id/202/解决/Products/prodetail/id/202/您的/Products/prodetail/id/202/问/Products/prodetail/id/202/题,

/Products/prodetail/id/202/请/Products/prodetail/id/202/您/Products/prodetail/id/202/拨/Products/prodetail/id/202/打全国免/Products/prodetail/id/202/费/Products/prodetail/id/202/服务热线

/Products/prodetail/id/202/我们的/Products/prodetail/id/202/服务/Products/prodetail/id/202/时/Products/prodetail/id/202/间/Products/prodetail/id/202/是:am/Products/prodetail/id/202/9:/Products/prodetail/id//Products/prodetail/id/202/20/Products/prodetail/id/202/2//Products/prodetail/id//Products/prodetail/id/202/20/Products/prodetail/id/202/2/-pm5:/Products/prodetail/id//Products/prodetail/id/202/20/Products/prodetail/id/202/2//Products/prodetail/id//Products/prodetail/id/202/20/Products/prodetail/id/202/2/

/Products/prodetail/id/202/非/Products/prodetail/id/202/服务/Products/prodetail/id/202/时/Products/prodetail/id/202/间可/Products/prodetail/id/202/语/Products/prodetail/id/202/音留/Products/prodetail/id/202/言,/Products/prodetail/id/202/我们第二天会及/Products/prodetail/id/202/时处理。

/Products/prodetail/id/202/首/Products/prodetail/id/202/页>产品分类 > 产品系列

/Products/prodetail/id/202/梅/Products/prodetail/id/202/里/Products/prodetail/id/202/达

/Products/prodetail/id/202/该系列为一石两/Products/prodetail/id/202/面,全/Products/prodetail/id/202/抛亮光/Products/prodetail/id/202/面和干粒/Products/prodetail/id/202/柔/Products/prodetail/id/202/抛/Products/prodetail/id/202/面,全/Products/prodetail/id/202/抛为/Products/prodetail/id/202/75/Products/prodetail/id//Products/prodetail/id/202/20/Products/prodetail/id/202/2/*/Products/prodetail/id//Products/prodetail/id/202/20/Products/prodetail/id/202/2/15/Products/prodetail/id//Products/prodetail/id/202/20/Products/prodetail/id/202/2//Products/prodetail/id//Products/prodetail/id/202/20/Products/prodetail/id/202/2//Products/prodetail/id/202/规/Products/prodetail/id/202/格, /Products/prodetail/id/202/7个不同版/Products/prodetail/id/202/面的/Products/prodetail/id/202/自由变化,干粒/Products/prodetail/id/202/柔/Products/prodetail/id/202/抛/Products/prodetail/id/202/面为 6/Products/prodetail/id//Products/prodetail/id/202/20/Products/prodetail/id/202/2//Products/prodetail/id//Products/prodetail/id/202/20/Products/prodetail/id/202/2/*/Products/prodetail/id//Products/prodetail/id/202/20/Products/prodetail/id/202/2/1/Products/prodetail/id/202/2/Products/prodetail/id//Products/prodetail/id/202/20/Products/prodetail/id/202/2//Products/prodetail/id//Products/prodetail/id/202/20/Products/prodetail/id/202/2/ mm/Products/prodetail/id/202/规/Products/prodetail/id/202/格产品,/Products/prodetail/id//Products/prodetail/id/202/20/Products/prodetail/id/202/2/1/Products/prodetail/id//Products/prodetail/id/202/20/Products/prodetail/id/202/2/1个不同版/Products/prodetail/id/202/面的/Products/prodetail/id/202/自由变化,/Products/prodetail/id/202/都/Products/prodetail/id/202/拥/Products/prodetail/id/202/有米白、/Products/prodetail/id/202/杏灰、/Products/prodetail/id/202/深灰三种不同/Products/prodetail/id/202/颜/Products/prodetail/id/202/色,产品图/Products/prodetail/id/202/案/Products/prodetail/id/202/既/Products/prodetail/id/202/有天然石/Products/prodetail/id/202/材的丰富/Products/prodetail/id/202/性、层/Products/prodetail/id/202/次/Products/prodetail/id/202/感,又/Products/prodetail/id/202/有/Products/prodetail/id/202/自然统一的/Products/prodetail/id/202/整体/Products/prodetail/id/202/色/Products/prodetail/id/202/调,可/Products/prodetail/id/202/谓/Products/prodetail/id/202/是/Products/prodetail/id/202/源于石/Products/prodetail/id/202/材,/Products/prodetail/id/202/胜于石/Products/prodetail/id/202/材!

/Products/prodetail/id/202/规/Products/prodetail/id/202/格:6/Products/prodetail/id//Products/prodetail/id/202/20/Products/prodetail/id/202/2//Products/prodetail/id//Products/prodetail/id/202/20/Products/prodetail/id/202/2/*/Products/prodetail/id//Products/prodetail/id/202/20/Products/prodetail/id/202/2/1/Products/prodetail/id/202/2/Products/prodetail/id//Products/prodetail/id/202/20/Products/prodetail/id/202/2//Products/prodetail/id//Products/prodetail/id/202/20/Products/prodetail/id/202/2/ 、/Products/prodetail/id/202/75/Products/prodetail/id//Products/prodetail/id/202/20/Products/prodetail/id/202/2/*/Products/prodetail/id//Products/prodetail/id/202/20/Products/prodetail/id/202/2/15/Products/prodetail/id//Products/prodetail/id/202/20/Products/prodetail/id/202/2//Products/prodetail/id//Products/prodetail/id/202/20/Products/prodetail/id/202/2/

/Products/prodetail/id/202/色系:

/Products/prodetail/id/202/风/Products/prodetail/id/202/格:美式 、工业/Products/prodetail/id/202/风 、现代简约 、/Products/prodetail/id/202/新中式 、/Products/prodetail/id/202/欧式古典

/Products/prodetail/id/202/适用:/Products/prodetail/id/202/过/Products/prodetail/id/202/道 、大堂 、/Products/prodetail/id/202/餐厅 、玄关 、/Products/prodetail/id/202/阳台 、卫生/Products/prodetail/id/202/间 、厨/Products/prodetail/id/202/房 、卧室 、客厅

  • /Products/prodetail/id/202/梅/Products/prodetail/id/202/里/Products/prodetail/id/202/达

创/Products/prodetail/id/202/意/Products/prodetail/id/202/源及/Products/prodetail/id/202/故事

/Products/prodetail/id/202/梅/Products/prodetail/id/202/里/Products/prodetail/id/202/达 /Products/prodetail/id/202/Mérida,/Products/prodetail/id/202/西班牙/Products/prodetail/id/202/最/Products/prodetail/id/202/漂亮的古罗/Products/prodetail/id/202/马式的城市之一,又称 Emerita Augusta /Products/prodetail/id/202/梅/Products/prodetail/id/202/里/Products/prodetail/id/202/达 -奥古/Products/prodetail/id/202/斯/Products/prodetail/id/202/都,因为/Products/prodetail/id/202/是罗/Products/prodetail/id/202/马皇帝/Products/prodetail/id/202/所建/Products/prodetail/id/202/造的/Products/prodetail/id/202/西班牙城市, 号称“/Products/prodetail/id/202/最/Products/prodetail/id/202/高/Products/prodetail/id/202/贵、古/Products/prodetail/id/202/老和忠/Products/prodetail/id/202/诚的城市/Products/prodetail/id/202/梅/Products/prodetail/id/202/里/Products/prodetail/id/202/达”保留了古代的/Products/prodetail/id/202/黛安娜神庙,凯/Products/prodetail/id/202/旋/Products/prodetail/id/202/门,罗/Products/prodetail/id/202/马剧/Products/prodetail/id/202/院,/Products/prodetail/id/202/郊区/Products/prodetail/id/202/银矿/Products/prodetail/id/202/非常出名,又称“/Products/prodetail/id/202/银/Products/prodetail/id/202/路” silver way . /Products/prodetail/id/202/梅/Products/prodetail/id/202/里/Products/prodetail/id/202/达五号石/Products/prodetail/id/202/材,/Products/prodetail/id/202/诠/Products/prodetail/id/202/释了罗/Products/prodetail/id/202/马/Products/prodetail/id/202/文/Products/prodetail/id/202/明建筑如/Products/prodetail/id/202/黛安娜神庙等石/Products/prodetail/id/202/材的经典纹理与/Products/prodetail/id/202/黑白灰/Products/prodetail/id/202/色/Products/prodetail/id/202/调,为简奢/Products/prodetail/id/202/风/Products/prodetail/id/202/格空/Products/prodetail/id/202/间美学带/Products/prodetail/id/202/来/Products/prodetail/id/202/新的元素!